=== เพื่อน

posted on 18 Aug 2011 17:54 by marsfia472
ฉันทอดสายตาออกสู่กรอบหน้าต่าง
ผ่านสายตาแข็งกร้าวของแสงแดด
ภาพเลือนลงทับซ้อนกัน...
จนเปลี่ยนความเข้าใจในรูปทรงของฉันไป
สายตาที่เลื่อนลอย
แช่อยู่อย่างนั้น
เนิ่นนาน...
คิดถึงสายฝนของฉัน
คิดถึงเศษละอองเล็กละเอียดชุ่มชื้น
คิดถึงเสียงตกกระทบขณะทิ้งตัวลงจากฟ้าของเม็ดฝน
คิดถึงกลิ่นความเศร้า
คิดถึงละอองหมอกจับแผ่นกระจก
คิดถึงการพูดคุยเงียบๆ
คิดถึง
คิดถึง
 
และ
นึกถึง
เพลงนี้ 
 
...
 
(ในเงาความนึกคิด)
 
...
 
 

edit @ 18 Aug 2011 18:07:12 by marsfia472

Comment

Comment:

Tweet